Język Polski


NAWOŁANIE ANTOLOGII DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Tytuł Tymczasowy: C
hallenging Convictions: Survivors of Sexual Assault/Domestic Violence Writing on Solidarity with Prison Abolition.

Termin składania zgłoszeń:  Kwiecień 15, 2012  TERMIN WYDŁUŻONY DO: 15 czerwca 2012.

Podobnie jak wiele działań - apele, rozprawy pisane na rzecz abolicji więziennej-  zaproszenie do tej antologii ma  swoje źródło w  frustracji i nadziei. Frustracji z ponadczasowej działalności organizacji przeciwko przemocy seksualnej oraz przemocy w rodzinie, które  traktują policję jako powszechnie  dostępne i satysfakcjonujące
rozwiązanie. Frustracja z dyskusji na poziomie akademickim, które opierają się  jedynie o studium opartych na przeanalizowanych  przypadkach osób trzecich oraz statystykach wywołujących jałowe rozmowy  o molestowaniu seksualnym oraz kompleksie industrializacjiji wiezień - Prison Industrial Complex (PIC). Projekt ten podziela także nadzieje oraz wiarę w celowość  walki w tworzeniu  społeczeństwa  bez więzień i bez przemocy na tle seksualnym. A przede wszystkim, jest zakorzeniony w przekonaniu, że opór przeciwko  więzieniom, przemocy domowej oraz napaści na tle seksualnym są nierozłączne.

Organizatorzy tej antologii chcą usłyszeć bezpośrednio głos ofiar w kontekście zmagań o więzienną abolicję. Jesteśmy zainteresowani otrzymaniem zgłoszeń od ofiar, które są, bądź były więzione, oraz tych którym udało się uniknąć więzienia. Zachęcani są do składania zgłoszeń zarówno ci , którzy skorzystali z interwencji policji, ale  także ci,  którzy  tego nie zrobili.  
Poszukujemy osobistych esejów i kreatywnych fikcyjnych opowiadań od osób, które są zainteresowane rozmową na temat ich wyjątkowych potrzeb w pracy przeciwko przemocy i na rzecz abolicji więziennej.

Dyskusje o molestowaniu seksualnym, przemocy w rodzinie, przemocy ze strony policji, uprzedzeniach w sądach oraz karze pozbawienia wolności nie mogą być oddzielone od doznawanych  przywilejów  i marginalizacji. Przeważnie ludzie, którzy są postrzegani jako biali, heteroseksualni, pełnosprawni, normatywnie męscy, legalnie mieszkający  bądź będący  pełnoprawnymi obywatelami, i/lub są finansowo stabilni są nie tylko mniej narażeni na przemoc, ale także rzadziej mają do czynienia  z niesprawiedliwym systemem karnym niż osoby, które nie doświadczają  przywilejów związanych z tymi cechami. Jednocześnie  schroniska oraz ośrodki  wsparcia dla ofiar przemocy  seksualnej i domowej,  często opierają z założenia swą działalność  o pewne przywileje.
Jesteśmy szczególnie zainteresowani wkładami  które pozwolą zbadać jak względy rasowe, zdolnościowe, płciowe, narodowościowe, natury seksualnej lub klasowej wpływają na zrozumienie  współpracy z policją, więzieniami i ośrodkami  pomocy dla osób molestowanych seksualnie oraz ofiar przemocy domowej.

Przykładowe tematy:
- Jak według Was wygląda sprawiedliwość?
- Opinie na temat policji i więzień jako najważniejszej formie reagowania na napaści na tle seksualnym.
- Co powinny wiedzieć osoby działające w ruchu abolicji więziennej bez osobistych doświadczeń napaści.
- W jaki sposób przezwyciężyć depresję czy poczucie bezradności gdy ma się do czynienia z tymi systemami?
- Krytyczne refleksje na temat, dlaczego system prawny był bądź nie był drogą pomocy dla Was.
- Opinie na temat policjantów / PIC i ich uczestnictwa w kulturze gwałtu.

- Sprawiedliwości naprawcza („Restorative justice”) i inne metody reagowania na przemoc seksualną poza PIC?  (Jeżeli jesteś osadnikiem bądź świadomy środków w rodzimych metod.)
- Jakie mieliście odczucia w stosunku do waszych rozmów na temat PIC?
- Jak napaść na tle seksualnym wewnątrz i na zewnątrz PIC jest traktowana przez organizatorów w walce przeciwko napaści na tle seksualnym, przemocy w rodzinie oraz PIC.

- Policja i straż więzienna jako prowokatorzy.
· Reagowanie na napaść na tle seksualnym bądź przemoc domową, w sytuacji kiedy społeczność nie zareagowała na wasze krzywdy.
- Co oferuje system prawny ocalałym a czego nie.
- Gniew wobec manarchistów, scenarzystów / reżyserów telewizyjnych dramatów policyjnych i społeczności, które Was zawiodły
- Szykanowanie ocalałych za zgłaszanie bądź nie zgłaszanie się na policję


Prosimy o przesłanie relacji z pierwszej ręki, krytycznych refleksji, esejów i kreatywnych fikcyjnych  opowiadań na adres
survivorsinsoli@gmail.com do 15 kwietnia 2012 15 czerwca 2012 z "Submission" w temacie.

Prośba:
- Jedno zgłoszenie na osobę;
- Język angielski (chętnie udzielimy pomocy autorom, którzy mogą potrzebować wsparcia przy pisaniu w języku angielskim);
- pseudonimy są mile widziane,  zmiany nazwisk w pisemnej części także.


Jeśli przesyłacie tą informacje osobie bez dostępu do komputera:
- Akceptujemy skany ręcznie pisanych listów (proszę zawrzeć informacje kontaktowe autora);
- Proszę się z nami skontaktować  jeśli potrzebujecie adres do korespondencji.

Zachęcamy do wczesnych zgłoszeń. Zapraszamy początkująych pisarzy.

W razie pytań, zachęcamy do pisania na survivorsinsoli@gmail.com z terminem "Question" w temacie. Poszukujemy zarówno krótkich  jak i długich opowiadań,  jeżeli ma ono ponad 20 stron prosimy rozważyć wysłanie nam emaila aby przedstawić waszą ideę.

Prosimy o załączenie krótkiej biografii, w wersji z którą chcielibyście się podzielić z redaktorami (najwyżej 200 słów). Nie chodzi tu o wasze kwalifikacje, ale o bliższe poznanie Was  i waszego pochodzenia. Wszystkie wasze dane będą traktowane jako poufne.

O wyborze i redagowaniu: Zgłoszenia będą recenzowane przez grupę czytelników, którzy rozważą, czy i jak każdy napisany materiał mógłby wnieść wkład do gotowego projektu.
Każdy materiał  zostanie przeczytany przez co najmniej dwie osoby, które będą mieć wpływ na ostateczną decyzję o jego akceptacji, odrzuceniu bądź zredagowaniu.
Niektóre z osób pracujących nad tym projektem były osamotnione zarówno jako ocaleni jak i abolicjoniści. Niektórzy z nas byli w stanie wydzielić przestrzeń wewnątrz tych społeczności. Obecnie mamy nadzieję rozpocząć rozmowę i usłyszeń od osób, których nigdy wcześniej nie poznaliśmy, którzy zmagali się z robieniem polityki w kulturze gwałtu i państwa policyjnego. Wierzymy, że potrzeby ocalałych mają znaczenie w tych ruchach i nie potrzebujemy innych aby mówili za nas lub o nas jako przypadki w studium czy liczby. . Chcemy usłyszeć od Was.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://survivorsinsoli.blogspot.com/

Prosimy o szerokie rozpowszechnianie.